Business Development - Management - Investment
Business Development - Management - Investment

Sigmament

زیگمامنت شرکت ها و افرادی که دارای ایده های تجاری هستند را حمایت می کند تا بدانجایی که آن ها بتوانند در بازار موفقیت کسب کنند. تاکید ما در این راستا بر روی راهبری و هدایت (Mentoring)‌است

ما ایده های تجاری را مورد بررسی قرار می دهیم تا بدین ترتیب مشترکاً برنامه های تجاری را برای راه اندازی (Start up) طرح ریزی کنیم برای این منظور آنالیزهایی در خصوص رقبا انجام داده و در رابطه با نیاز بازار های داخلی و محصولات جدید تحقیقات لازم را انجام می دهیم. و در نهایت ما تنها با ایجاد استراتژی های مالی و دسترسی  به منابعی که در ارتباط با شرکت های دارای سرمایه مخاطره آمیز هستند اکتفا نکرده بلکه از طریق مداخل شخصی خود تامین مالی می کنیم.

یکی دیگر از فاکتورهای مهم موفقیت ما همراهی موثر ما در تمامی مراحل شروع و راه اندازی است.  یعنی همراهی از همان گام های نخستین ورود به داحل بازارها و محصولات جدید. این همراهی ما حتی شامل مدیریت در مقام مسئول بازاریابی و فروش و مدیر پروژه نیز می باشد. برای این کار شرکت های شبکه ما در آمریکا و اروپا و خاور میانه با ما همکاری می کنند. تاکید ما بر روی تجربیات ما و نیز افرادی است که در پیرامون ما بوده و در خصوص فن‌آوری اطلاعات و فن‌آوری ارتباطات دارای تخصص هستند.

 

Download
Sigmament IT Services
Sigmament IT Services
Neuer Datei-Download

Sigmament Consulting GmbH & CoKG

Am Wachtberg 6 4030 Linz

Druckversion | Sitemap
© Sigmament GmbH & CoKG