Business Development - Management - Investment
Business Development - Management - Investment

سرمایه گذاری

بر اساس طرح حای تجاری ریخته شده مذاکراتی را با شرکای مالی حوزه های مربوطه انجام داده و خود در موارد خاص نیز وارد سرمایه گذاری می‌شویم.

برای شرکت های دارای سرمایه مخاطره آمیز و در حوزه های M&A  ایده ها و طرح حای تجاری را ارزیابی می کنیم.

Sigmament Consulting GmbH & CoKG

Am Wachtberg 6 4030 Linz

Druckversion | Sitemap
© Sigmament GmbH & CoKG