Business Development - Management - Investment
Business Development - Management - Investment

مدیریت

در مرحله اجرا مشترکا طرح هایی برای عملکرد مدیریتی ریخته می‌شود. مثال هایی در این خصوص عبارت است از پشتیبانی فروش و بازاریابی و نیز مدیریت پروژه ها و مدیریت ابداع و نوآوری.

با انجام تمامی مراحل به صورت یکپارچه ما می توانیم بهترین شرایط لازم جهت دست یابی به موفقیت پایدار را تضمین کنیم.

Sigmament Consulting GmbH & CoKG

ETECHCENTER - Hafenstrasse 2a 4020 Linz

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Sigmament GmbH & CoKG